کاربر عزيز،
به وبسايت دعا یاسین خوش آمديد

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

مداخل اذکار اسماء الحسنی – بسط تمازج

مداخل اسماء الحسنی و تعداد ذکر

اینکه هر ذکری و اسمی را در چند نوبت باید قرائت نمود تا حصول نتیجه صورت گیرد در علوم خفیه عملی بس مهم است. طریق مداخل اسماء و اذکار این است که با احتساب ابجد (جمل) اسم میتوان عدد گیری نمود.

عدد صغیر همان عدد ابجد جمل است . اگر عدد صغیر را ده بگیرند همان عدد وسیط خواهد بود و اگر آنرا صد بگیرند عدد کبیر است و اگر با هزار محاسبه نمایند عدد نصاب خواهد بود.

ادامه مطلب