کاربر عزيز،
به وبسايت دعا یاسین خوش آمديد

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

انواع ابجد در علم حروف

انواع ابجد در علم حروف – اقسام اوراد و اذکار

علمای علم الحروف ، این علم (سیمیا seimeion ) را بخشی از علم جفر دانند. وظیفه اصلی این شعبه از علم را نیز شناخت اسمای غیبی شناسند که با دانش و احکام نجومی و علم اعداد قرابتی ناگسستنی دارد. واقع بر این است که از فواید علم الحروف آگاهی به اسماء الحسنی و سیمیاست. دانش اسرار حروف (سیمیا) را هفت شاخه باشد بقرار ذیل :

۱- علم اعداد ۲- علم اوفاق ۳- علم تنجیم ۴- علم الحروف ۵- دانش دعا و اسماء ۶- علم الافلاک و البروج و معرفت احوال الکواکب ۷- علم الطبایع .
برخی علمای علم الحروف مثل غزالی را اعتقاد راسخ بر این است که اسماء توقیفی خداوند بیش از نود و نه عدد است و برخی این اسماء را بیش از هزار دانسته اند.
در واقع ارزش عدد حروف (حساب جمل یا حروف جمل یا حساب ابجدی) خود دارای مراتبی کاربردی و استعمالی است که مهمترین آنها به قرار ذیل است :
(ابجد کبیر- ابجد اکبر- ابجد کبائر- ابجد اکبر کبائر – ابجد وسیط – ابجد صغیر- ابجد اصغر- ابجد صغایر – ابجد اصغر صغایر)
بر سبیل مثال در ابجد صغیر طریقه عمل بر این نمط است که حروف را نه تا نه تا کسر کنند (عدد حرف بر عدد ۹ منقسم میشود و باقیمانده همان حساب ابجد صغیر خواهد بود و در این صورت حروفی مثل ص و ط و ظ اعداد متناظری را مشتمل نیستند یعنی اگر نه نه طرح گردد هیچ نمی ماند).
عدد وسیط را بر حروف ابجدی اطلاق مینمایند با طرح دوازده دوازده . 

 

ادامه مطلب

شناخت طلسم و روش پیشگیری از آن

شناخت  طلسم و روش پیشگیری از آن

همانطور که میدانیم علوم غریبه علمی است مطلق. سحر و طلسم نیز حقیقتی است ثابت و البته قابل انکار نیست. در حقیقت سحر فقط به یک نوع یا شکل واحد خلاصه نمیشود بلکه انواع و اشکال مختلف بر آن مترتب است.
درواقع بر طلسمات رنگ خاصی مترتب نیست بلکه این نوعی تقسیم بندی در مورد نحوه عمل است و مثلا طلسم غیر رحمانی را طلسم سیاه، طلسم محبت را طلسم سرخ و طلسم ثروت را طلسم سبز مینامند. شرط اول و مهمترین شرط برای تاثیر سحر و طلسم این است که فرد طلسم کننده حتما موکلی (جنی ) را در اختیار داشته باشد (تسخیر جزئی یا کلی و به عبارتی داشتن حکم مربوطه جهت عمل به طلسمات) و این از بدیهیات تاثیر عمل است).
 روشهای تاثیر طلسم و سحر مختلف است و برای تاثیرگذاری مثلا مدفون یا مشموم یا مرشوش یا ماکول است. در اینجا به برخی از انواع و اشکال سحر اشاره میشود و در پایان روش پیشگیری از آنها ذکر میگردد:

ادامه مطلب

شرف شمس

شرف الشمس

1-    مقصود از دوایر حروف چیست و این تقسیم بندی بر چه اساسی است؟
مهمترین و اصلی ترین ابزار و روش استفاده از علوم غریبه و در واقع وسیله اصلی بهره گیری از فنون علوم غریبه ، دوایر حروف هستند.
با قواعد علم ریاضی از 28 حرف میتوان دوایر بی حد و حصری شمارش نمود. از این میان سیزده دایره از سایر دوایر معروفتر است:
ابجد ، ابتث ، اجهب ، اهطم ، ایقغ ، ارغی ، اجذش ، انسغ، افسج ، اجهز و از این قبیل.
دوایر سته کاربردی عبارتند از :

ادامه مطلب